Privacy

Feedback

Alleen leden van Societijd kunnen je profiel bekijken. Op google en Facebook zal niemand je profiel vinden. Voor het gemak hebben we privacyregels opgesteld.

Deze privacyregels gelden voor aangemelde gebruikers van Sociëtijd, hierna aangeduid als Lid.

1. Het lid verklaart dat hij/zij persoonlijk verantwoordelijk is voor wat er op de site van Sociëtijd is gepubliceerd.

2. Sociëtijd ziet e-mails die door gebruikers via de website verstuurd worden niet in, echter alleen indien Sociëtijd reden heeft aan te nemen dat de manier waarop e-mails verstuurd worden in strijd is met de Algemene Voorwaarden.

3. Het lid erkent dat hij/zij in het kader van de overeenkomst de beschikking krijgt over vertrouwelijke gegevens van andere leden en zich tot geheimhouding verplicht. Deze gegevens mogen niet openbaar gemaakt worden of verveelvoudigd worden zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het desbetreffende lid of van Sociëtijd.

4. Het lid kan op elk moment zelf zijn persoonsgegevens veranderen of verwijderen (zonder restitutie van het inschrijfgeld).

5. Indien het lid merkt of het vermoeden heeft dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot Sociëtijd, dient het lid dit zo spoedig mogelijk schriftelijk, bij voorkeur binnen vijf werkdagen, aan Sociëtijd te melden, zodat Sociëtijd eventuele maatregelen kan nemen.

6. Sociëtijd behoudt zich het recht om alle profielen te controleren. Indien Sociëtijd oordeelt dat profielen ongepast zijn of obscene uitspraken en/of afbeeldingen bevatten zal Sociëtijd deze profielen aanpassen of verwijderen.

7. Het is een lid niet toegestaan zich als een ander voor te doen dan als het lid zelf.

8. E-mailcontact gebeurt in eerste instantie via het anonieme mailsysteem van Sociëtijd. Het is raadzaam te wachten met het uitwisselen van persoonlijke gegevens totdat gebleken is dat het ook echt verantwoord is te doen.

9. Sociëtijd is gevestigd in Nederland te Haarlem, inschrijving bij Kamer van Koophandel te Haarlem (voorheen Membersclick.nl), nummer 34070575.